Жовчні кислоти (2 проби)

Вимірювання концентрації жовчних кислот у сироватці крові є рутинним діагностичним тестом оцінки функції печінки при холестазі та порушення портального кровообігу. Жовчні кислоти синтезуються в гепатоцитах із холестерину. Холієва та хенодезоксихолієва кислоти є первинними жовчними кислотами у більшості тварин. 

Після синтезу та до секреції в жовч жовчні кислоти утворюють кон'югати з амінокислотами – таурином та гліцином. Кон'югація збільшує молекулярну масу цих жиророзчинних сполук, що робить їх розчиннішими у воді, з меншою ймовірністю випадання в осад у водному середовищі (наприклад, у жовчі). 

Шляхом енергозалежного транспортного механізму ці осмотично активні стероїдні сполуки проходять через мембрани канальців гепатоцитів та забезпечують первинну рушійну силу потоку жовчі. Жовчні кислоти зберігаються і концентруються у жовчному міхурі. У жовчі, що має лужну реакцію, утворюються натрієві і калієві солі жовчних кислот, які мають кращі емульгуючі властивості. Під час їжі гормональні та нейрогормональні фактори стимулюють скорочення жовчного міхура та проходження жовчних кислот у дванадцятипалу кишку. Жовчні кислоти емульгують жири їжі і, отже, сприяють перетравленню та всмоктування ліпідів та жиророзчинних вітамінів, а також транспорту води та електролітів у кишечнику. Під дією анаеробних мікроорганізмів у кишечнику відбувається процес дегідроксилювання, в результаті якого первинні жовчні кислоти перетворюються на вторинні. 

Більшість жовчних кислот поглинаються за допомогою активного транспорту з клубової кишки в портальний кровотік, і лише менше 5% пулу жовчних кислот виводяться з фекаліями. Як правило, жовчні кислоти ефективно видаляються з портальної циркуляції при їх першому проході через печінку. В результаті спостерігається лише невелике збільшення концентрації жовчних кислот у сироватці у здорових тварин. Після їжі ентерогепатична циркуляція жовчних кислот відбувається кілька разів.

Підготовка пацієнта: 

У собак і кішок для кращої інтерпретації вмісту жовчних кислот рекомендується досліджувати два зразки сироватки крові: натще і після їжі (постпрандіальний зразок).

Стандартна процедура дослідження полягає в наступному:

Використання корму з вмістом жирів (або раціону для зростаючих тварин з підвищеним вмістом жиру та білка) адекватного об'єму (уникати перегодовування; щонайменше 2 чайні ложки для собак вагою менше 5 кг, і чверть раціону – для великих собак) для стимуляції секреції холецистокініну у тонкому кишечнику та подальшого скорочення жовчного міхура. У тварин з потенційною печінковою енцефалопатією може бути використана дієта з обмеженим вмістом білка, але вона повинна бути доповнена кукурудзяною олією, щоб збільшити вміст жиру приблизно до 5%.

Вимірюють концентрації в обох зразках.

Преаналітика:

1. Взяття крові – пробірка із жовтою кришкою, із ГЕЛЕМ.

2. Обережно перевернути пробірку 4-6 разів.

3. Пробірку залишити у вертикальному положенні на 30 хвилин за кімнатної температури.

4. Центрифугувати за 2000 g. 10 хв, пізніше 60 хвилин після взяття.

5. Контейнер маркувати П.І.Б. власника та кличку тварини, заповнити бланк скерування.

6. Температурний режим транспортування до лабораторії +2°С...+8°С (синій пакет).

7. Термін виконання 1 день (плюс 1-2 дні для регіонів)

УВАГА! Мінімальний об'єм крові необхідний для дослідження – 1.5 мл

Стабільність проби: 3 дні при +2 ° С ... + 8 ° С (при зберіганні на гелі, відцентрифугована сироватка). Можливе заморожування (при необхідності заморозки перенести сироватку в чистий епендорф з білою кришкою).

Гемоліз може призвести до помилкового зменшення значення, а ліпемія до помилкового збільшення концентрації жовчних кислот.

Інтерпретація результату:

Результати дослідження містять інформацію лише для лікарів. Діагноз ставиться виходячи з комплексної оцінки різних показників, додаткових відомостей і від методів діагностики.

Дослідження рівня жовчних кислот проводиться у тварин при підозрі захворювання печінки, коли відсутні відповідні зміни біохімічних показників.

Існують три основні патологічні процеси за участю печінки, які призводять до збільшення концентрації жовчних кислот у крові:

Діагнози, основані тільки на результатах дослідження жовчних кислот, не можна з достатньою точністю визначити характер захворювання печінки. Виявлення підвищеного рівня жовчних кислот у крові потребує додаткових діагностичних досліджень.

Підвищення рівня:

Зниження рівня:

Форма видачі результату: кількісний тест.

Одиниці виміру: мкмоль/л.

Референсні значення лабораторії:

Собаки: <20 мкмоль/л натще, <30 мкмоль/л через 2 години після годування.

Кішки: <15 мкмоль/л натще, <20 мкмоль/л через 2 години після годування.