Група крові собак

Термін виконання: 12 годин з моменту потрапляння у лабораторію (плюс 1-2 для регіонів)

Досліджуваний матеріал: кров з ЕДТА

Метод визначення: реакція аглютинації на підкладці з ліофілізованими антитілами

Групи крові собак обумовлюються наявністю антигенів, представлених класами гліколіпідів та глікопротеїнів, на поверхні еритроцитів. Залежно від антигенного складу у собак виділено кілька систем груп крові, міжнародним стандартом серед яких є система DEA (Dog Erythrocyte Antigen), у межах якої на даний момент виділяють 8 груп. Усього відомо близько 13 груп крові собак, деякі з них відкриті зовсім недавно та їх антигенні властивості до кінця не вивчені.

Групою з найбільш значущими антигенними властивостями є DEA 1, оскільки саме до цієї групи крові виробляють антитіла з найбільш вираженими гемолітичними властивостями. Собаки можуть бути позитивними або негативними за цим антигеном, причому це не виключає носійства антигенів інших груп крові. Розподіл популяції собак по DEA 1 між негативними та позитивними нерівномірно і варіює від 10 до 40%, причому залежність від породи не спостерігається. Нескладні ускладнення при переливанні крові у собак не дивлячись на відсутність повсюдної перевірки груп крові донора і реципієнта (що обумовлено і відсутністю комерційних тестів на будь-які групи крові, крім DEA, а також історично сформованим ставленням до гемотрансфузії у вітчизняній ветеринарії) пояснюється практично повною відсутністю алоантитіл до більшості еритроцитарних антигенів. У випадку, якщо ці антитіла є, титр їх дуже невеликий або вони не мають виражених властивостей, здатних викликати аглютинацію або гемоліз, в результаті чого перше переливання крові у собак практично ніколи не завдає шкоди навіть за відсутності перевірки сумісності. Однак у разі експозиції DEA 1 негативного собаки до DEA 1 позитивної крові виробляється виражена антична відповідь, тому повторне переливання такої ж крові призведе до швидкої елімінації еритроцитів та гострих реакцій.

Так само зрідка трапляються випадки неонатального ізоеритролізу – явища, коли з молоком матері в організм цуценят потрапляють антитіла до їх власних еритроцитів та починається гострий гемоліз. Таке явище може виникнути у разі народження у суки з DEA 1 негативною групою крові DEA 1 позитивного потомства, якщо сука до цього була імунізована внаслідок переливання DEA 1 позитивної крові або в'язалася з DEA 1 позитивним кобелем.

Досліджуваний аналіт: кров із ЕДТА.

Показання: переливання будь-яких кровопродуктів (еритроцитарна маса, плазма, цільна кров).

Протипоказання: невідомі.

Спосіб відбору біоматеріалу: венепункція.


Преаналітика:

1. Взяття крові – пробірка з бузковою кришкою/калій ЕДТА на 1 мл. Для маленьких тварин можна використовувати пробірку з фіолетовою кришкою на 0.25 мл.

2. Заповнити пробірку кров'ю СТРОГО до позначки на етикетці.

3. Обережно перевернути пробірку 7-10 разів для перемішування крові з антикоагулянтом.

4. Контейнер маркувати П.І.Б. власника та прізвисько тварини, заповнити направний бланк.

5. Стабільність проби: 3 дні при +2°С…+8°С.

6. Температурний режим транспортування до лабораторії +2°С…+8°С (синій пакет).


Інтерпретація:

Форма видачі результатів: висновок із зазначенням групи крові собаки (DEA 1+, DEA 1-).