Група крові котів

Термін виконання

12 годин з моменту потрапляння у лабораторію (плюс 1-2 для регіонів)

Досліджуваний матеріал

кров з ЕДТА

Метод визначення

реакція аглютинації на підкладці з ліофілізованими антитілами


У рамках реалізації принципів максимально безпечної гемотрансфузії визначення груп крові донора та реципієнта стає необхідною умовою, яка у свою чергу дозволяє не лише звести ризик несприятливих наслідків до мінімуму, а й забезпечити найкращий ефект, який очікується від процедури переливання крові та її компонентів.


Групи крові кішок обумовлюються наявністю на поверхні еритроцитів залишків нейрамінової кислоти і в залежності від її хімічного складу визначаються як група А у разі, якщо переважає N-гліколінейрамінова кислота, група В у разі наявності тільки N-ацетилнейрамінової кислоти, і АВ при їх рівному. У популяції кішок різних порід у різних ареалах проживання спостерігається неоднакове співвідношення груп крові, але загалом група А значно переважає над групою і лише 5-10 % становить група АВ. В рамках окремих порід може зустрічатися переважно лише група А або група В, проте в ході розвитку породи та зміни генетичного складу ці співвідношення можуть змінюватися.


Важливим моментом у питанні сумісності груп крові є наявність алоантитіл (вроджено циркулюючих) до неспорідненої групи крові, що і зумовлює наявність реакцій гемолізу та аглютинації у разі експозиції реципієнта до кровопродуктів іншої групи. Важливо пам'ятати, що кішки з групою В, яких загалом меншість, мають високий титр антитіл до еритроцитів групи А від народження, і для них будь-яке переливання таких компонентів крові може бути смертельно небезпечним і супроводжуватися гострим гемолізом. У свою чергу, наявність і рівень титру антитіл до групи В у кішок з групою А варіює, і, з урахуванням того, що велика частина кішок все-таки має або дуже невисокі титри, або не має їх зовсім, переливання кішок з групою А крові групи Не призведе вперше до виражених наслідків. Проте, експозиція однозначно викликає вироблення антитіл і повторне переливання групи А вже спричинить гостру реакцію. Крім того, термін життя еритроцитів групи А у кішок з групою В навіть за наявності низького титру антитіл або їх відсутності буде значно знижений, таким чином досягти тривалого ефекту від переливання буде неможливо.


Крім побічних ефектів у результаті гемотрансфузії несумісність груп крові кішки-матері та кошенят можуть викликати у посліду гострий стан, відомий під назвою неонатальний ізоеритроліз. Зумовлена дана патологія потраплянням з молоком матері, що має групу крові В, антитіл до групи А кошенят, які успадкували від поєднання батьківських генотипів групу А. Тобто кошенята з молозивом у перші дні життя отримують антитіла до своїх власних еритроцитів, внаслідок чого розвивається гостра гемолітична реакція та жовтяниця.


З усього вищесказаного випливає, що необхідною умовою того, щоб гемотрансфузія була ефективною та найбільш безпечною щодо реакцій несумісності, є добір донора з групою крові такий самий, як у реципієнта. Щодо групи АВ внаслідок нечастої її наявності у популяції кішок прийнято найбільш безпечним використовувати для реципієнтів кров групи А.


Досліджуваний аналіт: кров із ЕДТА.

Показання: переливання будь-яких кровопродуктів (еритроцитарна маса, плазма, цільна кров).

Протипоказання: невідомі.


Спосіб відбору біоматеріалу: венепункція.

Преаналітика:

1. Взяття крові – пробірка з бузковою кришкою/калій ЕДТА. Для маленьких тварин можна використовувати пробірку з рожевою кришкою.

2. Заповнити пробірку кров'ю СТРОГО до позначки на етикетці.

3. Обережно перевернути пробірку 7-10 разів для перемішування крові з антикоагулянтом.

4. Контейнер маркувати П.І.Б. власника та прізвисько тварини, заповнити направний бланк, вказавши код клієнта.

5. Стабільність проби: 3 дні при +2°С…+8°С.

6. Температурний режим транспортування до лабораторії +2°С…+8°С (синій пакет).


Інтерпретація:

Варто пам'ятати, що визначення груп крові не замінює перехресну пробу на сумісність донора та реципієнта, яка повинна проводитись завжди перед гемотрансфузією!

Форма видачі результату: висновок із зазначенням групи крові кішки (А, В, АВ).